Stichting Aeolus Fonds

Stichting Aeolus Fonds

De Stichting Aeolus Fonds is een stichting, die fondsen, organisaties en/of initiatieven die bijdragen aan een duurzame samenleving ondersteunt. Deze ondersteuning bestaat uit geld of overdracht van kennis.

De naam 'Aeolus' is ontleend aan de Metamorfosen van Ovidius. Eén van de verzen vertelt het verhaal van Aeolus, god van de wind, die twee jonge ijsvogeltjes beschermt, te midden van de hoge golven. Vanuit deze gedachte en vanuit het streven bij te dragen aan een duurzame samenleving is de Stichting Aeolus Fonds actief.

De oprichting van de Stichting Aeolus Fonds in 2004 is een initiatief van de Raedthuys Groep, een keten bedrijven actief in duurzame energie (bio-energie en windenergie) die op deze wijze innovatieve en duurzame initiatieven mogelijk wil maken.